Chính sách thanh toán

Ngày đăng: 10/04/2020 07:56 AM

    Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc máy cà thẻ thông qua tài khoản ngân hàng  của công ty

    Hotline
    Hotline
    0