Chính sách bảo hành

Ngày đăng: 10/04/2020 07:56 AM

  Khách hàng mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ công ty chúng tôi để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.

  Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

  Tên đơn vị: Tân Heine Shop

  Địa chỉ trụ sở: 31 Đặng Minh Khiêm, Phường 4, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 0968811290               

  Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng

  Hotline
  Hotline
  0